Update Anime

16/1/62

14/1/62

13/1/62

12/1/62

11/1/62

9/1/62

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

Busou Shoujo Machiavellianism [Sub Thai]

Busou Shoujo Machiavellianism ตอนที่ 1

Nomura Fudou ที่ได้ถูกย้ายมาเรียนในโรงเรียนที่เหล่านักเรียนหญิงสามารถพกอาวุธ และควบคุมกฎต่างๆ เหนือผู้ชาย แต่หลังจากย้ายมาไม่นานเขาก็ได้ตกเป็นเป้าของ Onigawara Rin หนึ่งในสมาชิกผู้ปกครองดาบทั้ง 5 ที่คอยควบคุมโรงเรียนนี้อยู่ และเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระเขาต้องเอาชนะผู้ปกครองทั้ง 5 ให้จงได้