Update Anime

22/11/60

20/11/60

19/11/60

18/11/60

17/11/60

15/11/60

13/11/60

12/11/60

11/11/60

09/11/60

08/11/60

07/11/60

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

Boruto - Naruto Next Generations [Sub Thai]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Boruto - Naruto Next Generations

เรื่องราวของเหล่านินจากรุ่นใหม่ โดยตัวหลักเป็น โบรูโตะ รุ่นลูกของนารุโตะและเพื่อนของเขา