Update Anime มาใหม่

20/4/62
Hachigatsu no Cinderella Nine Ep.2

19/4/62

17/4/62
Black Clover Ep.79

16/4/62

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Zoku Touken Ranbu Hanamaru [Sub Thai]Ss 2

Episode 1  Episode 2  Episode 3  Episode 4   Episode 5

Episode 6  Episode 7  Episode 8  Episode 9  Episode 10

Episode 11  Episode 12

ในปี 2205 ในโลกที่ประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับพวกคนใน Touken Danshi ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

Episode 1  Episode 2  Episode 3  Episode 4  Episode 5


Episode 6  Episode 7  Episode 8  Episode 9  Episode 10


Episode 11  Episode 12


เรื่องอื่นๆ